Tom Viitanen

Jag heter Tom Viitanen och är en 23-åring från en liten by i Österbotten. Studerar och följer ekonomi till vardags och jag kommer att sköta ekonomin i Acceptans. Till mina fritidsintressen hör förvärvsarbete, följa aktiemarknaderna och att vandra i naturen, roligt tycker jag!

tom

Tackade ja till posten som ekonomiansvarig vid Acceptans, eftersom jag tror att jag kommer lära mig mycket sådant som jag aldrig kunde lära mig vid skolbänken. Dessutom möjligheten att delta i något så här fantastiskt och med så engagerade människor knackar inte varje dag på min dörr.