Gaby Langinauer

Hej jag heter Gabriela men jag kallas för Gaby av de flesta. Jag är en 28-årig socialpsykolog som blev färdig magister år 2015. Jag har sedan dess jobbat med barn och ungdomar med olika uppgifter, som t.ex. utbildare för förebyggande rusmedelsarbete och som workshopsledare för unga asylsökanden. Sedan början av året har jag jobbat i en skola som skolchoach och tycker att jobbet är mycket intressant men många gånger väldigt utmanande.

Då jag första gången hörde om Acceptans, tyckte jag direkt att det var en förening som många kommer att ha mycket nytta av. När jag fick höra att Acceptans söker nya styrelsemedlemmar ville jag genast vara med. Jag har själv gått kursen Första hjälp för psykiskt välmående, och jag fick många bra verktyg för att upprätthålla ett balanserat psykiskt tillstånd. Jag vill jobba för att det inte skulle vara så tabubelagt att tala om psykiska problem och att det finns lättillgänglig hjälp att få. Som socialpsykolog har jag ett genuint intresse av att lyssna och förstå andra människor och gruppfenomen och jag tror att jag och Acceptans går mycket väl ihop.

Namnlös