VEM ÄR VI?

Styrelsen består av åtta medlemmar med olika uppgifter.

Ordförande: Stella Klockars

Vice Ordförande: Irene Henrikkson

Sekreterare: Nea Airaksinen

Ekonomiansvarig: Janina Heino

Informationsansvarig: Emma Tikkanen

Programansvarig: Mila Kyttälä

Övriga styrelsemedlemmar: Malena Lunabba och Camilla Blomstedt